Home


Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vriendenkring op ZATERDAG 16 JUNI 2018  (Uitnodiging ALV)


Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)  

De Undugu Vriendenkring Nederland (UVN) is een vereniging die zich ten doel stelt om ’op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de doelstellingen van de Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya.’ (art1). UVN is in 1986 opgericht en werkt dus al langer dan 25 jaar samen met haar partnerorganisatie USK. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering. Ook publiceert het bestuur een jaarverslag waarin zij een financiële verantwoording aflegt en verslag doet van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het bestuur van de Vriendenkring vervult haar taak vrijwillig en krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Wij zijn een ANBI erkende goede doelen organisatie. De giften aan UVN zijn bij de belastingaangifte aftrekbaar.

Ons actuele project: Een nieuwe school voor Ngomongo!

Het afgelopen jaar is op fantastische wijze de Mathare school gerenoveerd. De leerlingen zijn trots om naar hun vernieuwde school te gaan. Het resultaat stimuleert ons om het volgende project voor te bereiden namelijk de nieuwbouw en uitbreiding van de Ngomongo school.

Het terrein waar de school zal komen is nog maar ten dele van Undugu, het proces om het eigenaarschap goed vast te stellen is in volle gang. Daarna wordt een plan voor de nieuwe school gemaakt. De Vriendenkring heeft Undugu laten weten dat wij hen graag willen steunen maar dat eerst de formele eigendom moet zijn geregeld.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsgierig? Lees meer!

Lees de nieuwsberichten over Undugu Vriendenkring Nederland!