Home

Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)  

De Undugu Vriendenkring Nederland (UVN) is een vereniging die zich ten doel stelt om ’op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de doelstellingen van de Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya.’ (art1). UVN is in 1986 opgericht en werkt dus al langer dan 25 jaar samen met haar partnerorganisatie USK. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering. Ook publiceert het bestuur een jaarverslag waarin zij een financiële verantwoording aflegt en verslag doet van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het bestuur van de Vriendenkring vervult haar taak vrijwillig en krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Wij zijn een ANBI erkende goede doelen organisatie. De giften aan UVN zijn bij de belastingaangifte aftrekbaar.

Ons actuele project: renovatie van de Mathare school

Onderwijs is van het eerste begin een kernactiviteit van onze partnerorganisatie! In 1979 begon Undugu met het aanbieden van informeel basis onderwijs in de slums van Nairobi. Undugu heeft nu 4 basisscholen met 850 leerlingen. Twee van Undugu’s oudste scholen, die in Ngomongo en Mathare, leiden aan veel achterstallig onderhoud. Er is daarom een dringende noodzaak deze scholen op te knappen, te renoveren en uit te breiden. We willen met de Mathare school beginnen.

Lees verder