Nieuwbouw van de school in Ngomongo

Undugu Kenia heeft ons ook gevraagd om ook voor renovatie van de Ngomongo school fondsen bijeen te brengen. Ook voor deze school is een bedrag van ca € 120.000 nodig. De Ngomongo school is wat kleiner dan die in Mathare; er krijgen ook maar ruim de helft zoveel kinderen les. Het bedrag is toch even hoog als voor de grotere Mathare school. Het gaat hier dan ook meer om een volledige vernieuwbouw. Verbouwing en vergroting van de school is mogelijk omdat Undugu wat extra grond heeft kunnen verwerven met medewerking van de lokale overheid. De eerste prioriteit is om dit gebied begrenzen, afschermen en beveiligen tegen clandestiene overname. Als dit veiliggesteld is dan komt de eigenlijke verbouwing aan de orde.

We kunnen echter niet alles tegelijk; onze aanpak is om eerst fondsen voor de renovatie van de Mathareschool te werven en daarna voor de (ver)nieuwbouw van de school in Ngomongo.

Meer lezen: actueel dossier Nieuwbouw van de school in Ngomongo.