Project leerbewerking

In het najaar van 2012 heeft USK de Vriendenkring gevraagd om fondsen te werven voor het opleiden van 105 jongeren op het gebied van leerbewerking. De Undugu Vriendenkring Nederland heeft met eigen middelen en een aanvulling van het fonds Wilde Ganzen dit project kunnen financieren. Later is er ook een financiële aanvulling van een kerk uit Nieuwerkerk aan de IJssel bijgekomen. Het geld is gebruikt voor de aanschaf van praktijkmateriaal, de aanschaf van administratieve middelen, het aanpassen van het leslokaal en het tijdelijk inhuren van een vakdocent.

De uitvoering van het project leerbewerking is in 2013 afgerond. Meer jongeren dan gepland hebben een cursus leerbewerking gevolgd; 138 jongeren (75 jongens, 63 meisjes). Deze jongeren hebben ook aanvullende cursussen gedaan zoals hoe je met klanten omgaat, het maken van kostprijsberekening en basis boekhouding. Onze partnerorganisatie USK zal de jongeren verder ondersteunen om een certificaat te halen en andere jongeren zullen nog gebruik maken van de lesmaterialen die met projectmiddelen zijn aangeschaft.

Terugblik op de resultaten van het project beroepstraining leerbewerking

 

 

 

 

 

 

 

Drie jaar geleden heeft USK ons gevraagd om fondsen te werven voor het project leerbewerking. Het oorspronkelijke doel van het project was om 105 jongeren op te leiden waardoor zij meer kansen op werk en inkomen hebben. Het project is afgerond. 138 jongeren (75 jongens, 63 meisjes) hebben in het kader van het project een beroepstraining leerbewerking kunnen volgen. Volgens een rapportage van USK was het project een groot succes; een citaat uit het eindverslag: Apart from acquiring the skills training, the project has enabled the youth to acquire survival skills as well as prevent them from engaging in anti – social behaviours. Some of these youths had high chances of getting into criminal activities as an alternative means of survival, if it were not for the training that USK provided”.

Maar hoe is het nu, gelden de eerste veelbelovende resultaten nog steeds? We hebben USK gevraagd om na te gaan hoe het met de jongeren van het project leerbewerking gaat.

In eerste instantie was het project dus een groot succes. In de Mathareschool midden in de grote sloppenwijk was een ruimte geschikt voor de opleiding gemaakt. Veel jongeren meldden zich aan en door een extra gift konden ook meer jongeren mee doen dan we van tevoren dachten. Van deze groep hebben 98 jongeren het leertraject volledig doorlopen en het certificaat leerbewerking gehaald. Hulde. Deze jongeren zijn hier en daar aan het werk gegaan. USK heeft, volgens hun aanvullende rapportage, nog met 45 jongeren contact; zij werken meestal in een van de informele bedrijfsterreinen in de stad; bijvoorbeeld Boniface Kasina: Having joined the training, Boniface was able to acquire a variety of skills which enabled him to fabricate shoes, sandals, belts as well as balls. He developed more interest in the making of shoes. Upon being enrolled for internship, he sharpened his skills more and by the time he was winding up the internship period, Boniface had secured employment with an entrepreneur based in Dandora who runs a shoe industry.

Linkages

USK stimuleert jongeren om zich in groepen te organiseren om elkaar te ondersteunen en vandaar uit ook contacten te leggen met ondernemers en andere projecten. The youth were encouraged to form working groups also referred to business clubs where they were to save a portion of their earnings. Linkages have been done at various levels including World Vision which has fund where the youths   have been given the opportunity to save and access credit.

Lessons learned

We hebben ook gevraagd of men een volgend project weer op dezelfde manier zou aanpakken. Siprosa Rabach zegt daarover dat in een volgend programma veel meer aandacht voor marktonderzoek moet zij die jongeren zelf uitvoeren: ‘One of the lessons learned is that the training should integrate a thorough market survey involving the youths to enable them understand better the trends and market demands and customers needs.’ De jongeren waren er dan o.a. achter gekomen dat kwaliteit heel belangrijk is want er is al genoeg aanbod van goedkope artikelen uit China. In het algemeen benadrukt Siprosa was dit een geslaagd project en hebben jongeren door het leertraject meer kansen op werk en