Nieuws van de Undugu scholen

USK 2016

Het afgelopen jaar  hebben we onze vrienden op de hoogte gehouden van de succesvolle renovatie van de Mathare school.  Met plezier gaan de leerlingen naar school en met evenveel plezier geven de leerkrachten er les. Uit Nairobi ontvangen we echter berichten dat het Undugu onderwijssysteem onder grote druk staat.

Het Undugu  onderwijs is oorspronkelijk opgezet voor schoolverlaters van 12 jaar en ouder, jongeren die op straat rondzwierven of thuis rond hingen. Gewoonlijk gingen ze niet (meer) naar school omdat hun ouders/verzorgenden het geld voor boeken, uniform, contributies e.d. niet bij elkaar konden schrapen. Undugu bood aangepast en gratis onderwijs zonder verplicht schooluniform. De invoering door de Kenyaanse regering van gratis basisonderwijs voor allen blijkt daar weinig aan te veranderen. Door heel veel bijkomende kosten blijft het onderwijs te duur voor de allerarmsten.   Daarom melden zich tegenwoordig ook heel veel 6-jarigen bij Undugu, simpelweg omdat die school goedkoper is en je er bovendien een gratis lunch krijgt. Het probleem is nu groter dan voorheen omdat vanwege de droogte en misoogsten de kosten van levensonderhoud sterk gestegen zijn (met een inflatie van ca 10% per maand!).

Wat te doen? Undugu wil deze kinderen niet zo maar weg sturen. Er is besloten om de kinderen een half jaar lang tot de Undugu scholen toe te laten. In die periode worden de kinderen getest. De kinderen die in aanmerking komen voor het reguliere onderwijs worden geholpen om een plaats te vinden op een overheidsschool . Dit betekent administratieve ondersteuning voor de ouders voor de papierwinkel die daar bij komt kijken en financiële steun voor de aanschaf van boeken en uniformen.

Maar alles kost geld en door de opvang van deze jonge kinderen dreigt het onderwijs aan de 12 – 17 jarigen onder druk te komen staan. De hoofdsponsor voor het scholingsprogramma, KinderNotHilfe, heeft al laten weten er niet blij mee te zijn. Kortom, Undugu staat voor de grote uitdaging om het bestaande onderwijsprogramma aan de nieuwe realiteit van alle dag aan te passen.