ALV 2021 op zaterdag 2 oktober

De uitgestelde Algemene jaarvergadering van de Undugu Vriendenkring Nederland zal plaatsvinden op zaterdag 2 oktober 2021.

De locate (zonder andersluidend bericht) is het bekende adres:
Hotel de Bosrand in Ede
Aanvang 14 uur

De voor de vergadering benodigde stukken:
Agenda ALV 2021
Notulen ALV 2020
Jaarverslag 2020
Begroting UVN 2021

Het belangrijkste agendapunt is het voorstel van het bestuur de Vriendenkring op te heffen.
De belangrijkste reden om dit nu voor te stellen is dat het is niet mogelijk is gebleken een bestuur bij elkaar te krijgen.
Los daarvan is er binnen de vereniging al langer het gevoel dat de Vriendenkring zichzelf overleefd heeft en dat het einde toch een keer moest komen.
Mocht U er anders over denken neem dan contact met het bestuur op.

Wij zien U graag op deze, naar het zich laat aanzien laatste, ALV van Undugu Vriendenkring Nederland