ALV en Jaarverslag 2021 van USK


Op 10 december vond de jaarvergadering van USK plaats. Hiervoor werd een inhoudelijk jaarverslag gemaakt. Het verslag is hier te lezen.
De voorzitter van de Board of directors Francis Kiilu schrijft om: “We realise, that support from….Friends Circle Germany and Netherlands, have been extremely instrumental in ensuring that Livelihood Development and Economic Empowerment program area continues to create, facilitate, strengthen and sustain income security amongst youth, women and children who face difficulty of living and working in the streets.”
De nieuwe directeur Eric Mukoya schrijft over ons:
“Friends Circle Netherlands, that has now folded and only individual members continue to work with us.“ en verderop:
“Friends Circle Netherlands has wrapped up her activities and has some funding for Children at the Place of Safety…”.
Dit klopt; er is USK gemeld dat er in 2022 nog op ruim 7000 euro gerekend kan worden. Dat is vanuit de resterende reserves van UVN en staat los van individuele donaties die gedaan kunnen worden.

Undugu jaarrapport 2021

Het is een inhoudsrijk rapport van 18 pagina’s. Hoe gaat het met USK, wat heeft zij het afgelopen jaar bereikt en een vooruitblik op 2022. Het rapport is gemaakt als bijdrage aan de jaarvergadering die op 10 december plaatsvond. Het staat los van een financieel verslag volgend jaar zal uitkomen.

In 2021 werd USK gesponsord door: We See Hope, Taksvarkki, CDI de Duitse en Nederlandse Vriendenkringen. Over UVN wordt gezegd: “Friends Circle Netherlands, that has now folded and only individual members continue to work with us.“ Samen leverden de sponsoren de helft van de inkomsten van ruim 28 miljoen KES, de andere helft kwam uit huur van Arnold Plaza en Undugu Western Kenya Office.
Er worden in het rapport veel namen, zowel van personen als van groepen en associaties, en getallen genoemd en ook zijn er enkele quotes van betrokkenen.
Het brengt het opereren van USK dichtbij. Dit is wat we eerder gemist hebben.

Voor 2022 worden de sponsoren genoemd; We See Hope, Taksvarkki en, de Duitse Vriendenclub. Over UVN: “Friends Circle Netherlands has wrapped up her activities and has some funding for Children at the Place of Safety…”.
Het gewenste budget voor 2022 is 50 miljoen KES, maar daar is nog lang geen onderbouwing voor; verkrijgen van nieuwe fondsen is kritisch. Twee opgevallen zaken.
USK voert overleg met Keniaanse organisaties ter versterking van de eigen financiële en operationele slagkracht.
Het rapport sluit af met: “Create a fundraising narrative to engage local donors, especially the private sector and foundations. This includes identification of Kenyan friends to Undugu Society of Kenya that prescribes to the ideal of safety of each person as a right.”