Communicatie met en donaties aan Undugu


Undugu Vriendenkring Nederland bestaat niet meer als formele vereniging.
In de goed bezochte algemene ledenvergadering van 3 oktober werd unaniem besloten de vereniging op te heffen.
De bestaande WhatsApp groep, waarvan Hein de Jong (06 320 60 262) de administrator-rol vervult, blijft bestaan. De groep is omgedoopt in Undugu Friends. Van de kant van USK is de nieuwe directeur Eric Mukoya aangesloten. Dit communicatiekanaal maakt het mogelijk om ook na het opheffen van UVN als vereniging als vriendenclub informatie met USK uit te wisselen. We hopen dat dit in een behoefte blijkt te voorzien en dat op deze manier een band met USK in stand blijft.
Individueel contact met USK is natuurlijk ook altijd mogelijk via: undugu@undugusociety.org of Tel: +254-020-4454280.
Onze bankrekening gaat verdwijnen. Dat betekent dat ieder die USK nog financieel wil steunen zijn eigen kanaal daarvoor moet gebruiken. De ANBI status is er niet meer, dus er kunnen geen donaties van na 3 oktober van de belasting worden afgetrokken.
Donaties kunnen naar een speciale bankrekening van Undugu: Undugu Society of Kenya-Special project, Stanbic Bank of Kenya (SWIFT: SBICKENX), Nairobi. Nr: A/C 0100000493575.
Het beste lijkt om geld over te maken via een service als WorldRemit. Dat heeft goed gewerkt. Het kostte nog geen €1,50 om € 20 over te maken. Betaling kan ook per internetbankieren en iDeal.