Auteursarchief: Martien Jacobs

ALV 2021 op zaterdag 2 oktober

De uitgestelde Algemene jaarvergadering van de Undugu Vriendenkring Nederland zal plaatsvinden op zaterdag 2 oktober 2021.

De locate (zonder andersluidend bericht) is het bekende adres:
Hotel de Bosrand in Ede
Aanvang 14 uur

De voor de vergadering benodigde stukken:
Agenda ALV 2021
Notulen ALV 2020
Jaarverslag 2020
Begroting UVN 2021

Het belangrijkste agendapunt is het voorstel van het bestuur de Vriendenkring op te heffen.
De belangrijkste reden om dit nu voor te stellen is dat het is niet mogelijk is gebleken een bestuur bij elkaar te krijgen.
Los daarvan is er binnen de vereniging al langer het gevoel dat de Vriendenkring zichzelf overleefd heeft en dat het einde toch een keer moest komen.
Mocht U er anders over denken neem dan contact met het bestuur op.

Wij zien U graag op deze, naar het zich laat aanzien laatste, ALV van Undugu Vriendenkring Nederland

Aloys Opiyo Overleden

Op 6 april overleed Aloys. Hij zou tot het begin van dit jaar directeur van Undugu Society of Kenya blijven om de organisatie een nieuwe start te geven. Het heeft niet zo mogen zijn.

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland betreurt het vroegtijdig overlijden van Aloys, die velen van ons persoonlijk hebben gekend. Wij herinneren zijn warme betrokken persoon met dankbaarheid.

Aloys kon zijn werk niet afmaken. We hopen dat de boards en de staf van Undugu erin slagen het werk met succes door te laten gaan.

Martien Jacobs

Voorzitter UVN

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020

In verband met de Covid-19 epidemie zal deze plaatsvinden als video meeting (gebruikmakend van Zoom). Deze alleen voor leden toegankelijke meeting zal worden gehost door Hein de Jong.
De ALV zal plaatshebben op Zondag 6 maart, Aanvang 19 uur
Deelnemers worden verzocht zich per mail aan te melden.

We bespreken de situatie en verslagen over 2019, maar kijken natuurlijk vooral vooruit. Aan de orde is in de eerste plaats de toekomst van de Vriendenkring. UVN bestaat 34 jaar en is de opvolger van de Noud Grol Club die daarvoor 12 jaar bestond. Het ledenbestand veroudert en neemt langzaam maar zeker af. Het organiseren van activiteiten voor fondsenwerving is al jaren niet meer gedaan. Er is weinig belangstelling om nog een bestuursfunctie te vervullen. UVN heeft dringend behoefte aan nieuwe impulsen.

Oproep voor kandidaat bestuursleden: penningmeester en een contactpersoon externe contacten.

Herman Grol en Pien Hogenbirk zullen het bestuur verlaten; zij stellen zich niet herkiesbaar. Na vele jaren bestuursverantwoordelijkheid te hebben genomen willen deze bestuursleden het stokje doorgeven. Indien zich geen personen die het resterende bestuur willen versterken zal dit voorstellen de Vriendenkring als formele vereniging op te gaan heffen.

Hieronder links naar de vergaderstukken

Agenda ALV 2020
Notulen ALV 2019
Jaarverslag 2019
Begroting 2020