Giften en donaties

SCHENKEN AAN DE VRIENDENKRING

De UVN is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Organisaties zoals kerke­lij­ke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen  en instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut kunnen zo’n status hebben. U kunt daaraan gewone of periodieke giften doen die van de Belasting aftrekbaar zijn.

  • Een gewone gift is onder voorwaarde aftrekbaar. U doet zonder tegenprestatie een gift. Stel dat u een UVN-boek koopt, dan is dat een tegenprestatie en dus geen gift. Voorts moet u uw gift kunnen aantonen met een bankafschrift of kwitantie. Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum en dat is: 10% van uw drempelinkomen. NB: Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
  • Periodieke giften zijn periodiek als u:
    • de gift hebt vastgelegd voor een bepaalde periode (bij schriftelijke overeenkomst; zie de download hieronder);
    • u minstens 1 keer per jaar bedragen overmaakt naar de Undugu Vriendenkring Nederland
    • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
    • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar naar ons overmaakt;

De periodieke gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. Mocht u door omstandigheden niet aan uw verplichting kunnen voldoen, dan mag u al betaalde bedragen blijven aftrekken.

Kunt  u uw giften aftrekken? Ga dan naar: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften

Download hier de schriftelijke overeenkomst met UVN voor de periodieke gift en print het formulierenpakket. Periodieke gift in geld (pdf – 132kB). Printen kan voor of na invullen. Dit is afhankelijk van uw pdf-programma.

Invulhulp:
Bij 1 vult u na uw naam in: Undugu Vriendenkring Nederland.
Blok 4 en 7 kunt u open laten. Die gegevens vullen wij in.
Onderteken bij blok 5

Stuur de formulieren naar
Secretariaat UVN
p/a De Colignystraat 3
2713 EA Zoetermeer.

U ontvangt van ons een ondertekend exemplaar retour. Met heel veel dank !

Heeft u nog vragen? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen: uvn@bergit.nl