Nalaten

Draag u ons werk een warm hart toe, dan bestaat de mogelijkheid Undugu in uw testament op te nemen. Een nalatenschap is fiscaal voordelig. De Belastingdienst rekent bij nalatenschappen voor goede doelen het zogeheten nultarief. Dat betekent dat over het toegekende erfdeel geen belasting (successierecht) betaald hoeft te worden.

Voor het opstellen van een testament heeft u altijd een notaris nodig. De meeste kantoren bieden de gelegenheid tot een gratis oriënterend gesprek van een half uur. Voor algemene notariële vragen kun u ook bellen met de Notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (0,80 euro p/m, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur).

Doe eventueel de online Testament Test. U ontvangt gratis een persoonlijk advies, met speciale aandacht voor nalaten aan goede doelen. U kunt uw vragen over nalaten ook met ons bespreken. Eén van onze bestuursleden komt, indien gewenst, bij u langs om de verschillende mogelijkheden van nalaten te bespreken.

Een paar jaar geleden heeft een voormalig bestuurslid van Undugu Vriendenkring Nederland een groot bedrag voor Undugu in zijn testament opgenomen. Dat grote bedrag is de basis geweest voor de bouw van het huidige moderne kantoor van Undugu Society of Kenya. De organisatie gebruikt slechts een verdieping van het kantoor, de huuropbrengst van de andere verdiepingen wordt gebruikt om een deel van deorganisatiekosten te betalen. Een fantastisch voorbeeld van een gift!