Periodiek schenken

Periodiek schenken aan de vriendenkring van Undugu

De UVN is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Organisaties zoals kerke­lij­ke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen en instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut kunnen zo’n status hebben. U kunt daaraan gewone of periodieke giften doen die van de Belasting aftrekbaar zijn.

Periodieke giften zijn periodiek als u:

De gift hebt vastgelegd voor een bepaalde periode (bij schriftelijke overeenkomst; zie de download hieronder);
u minstens 1 keer per jaar bedragen overmaakt naar de Undugu Vriendenkring Nederland
deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar naar ons overmaakt;
De periodieke gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. Mocht u door omstandigheden niet aan uw verplichting kunnen voldoen, dan mag u al betaalde bedragen blijven aftrekken. Kunt u uw giften aftrekken?

Ga dan naar: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften.
Download hier de schriftelijke overeenkomst met UVN voor de periodieke gift en print het formulierenpakket. Periodieke gift in geld (pdf – 132kB). Printen kan voor of na invullen. Dit is afhankelijk van uw pdf-programma.

Invulhulp:

Bij 1 vult u na uw naam in: Undugu Vriendenkring Nederland.
Blok 4 en 7 kunt u open laten.
Die gegevens vullen wij in.
Onderteken bij blok 5

Stuur de formulieren naar

Secretariaat UVN
p/a De Colignystraat 3
2713 EA Zoetermeer.

U ontvangt van ons een ondertekend exemplaar retour.

Met heel veel dank ! Heeft u nog vragen? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen: uvn@bergit.nl