Statusbericht USK september 2021

Buthaina Ibrahim, programmamanager USK, rapporteerde over de stand van zaken met betrekking tot de programma’s van Undugu. Het betreft werken met jeugdassociaties, clubs en hun families.

Sponsors: en hun programma’s (tot augustus 2022)

  • We See Hope: youth associations, children right clubs, village savings/loans associations
  • Taksvärkki: youth associations
  • Family for Every child: family strengthening
  • UVN: Opvancentrum Kitengela (en Nairobi en Kisii)

Het volledige rapport is hier te lezen

ALV 2021 op zaterdag 2 oktober

De uitgestelde Algemene jaarvergadering van de Undugu Vriendenkring Nederland zal plaatsvinden op zaterdag 2 oktober 2021.

De locate (zonder andersluidend bericht) is het bekende adres:
Hotel de Bosrand in Ede
Aanvang 14 uur

De voor de vergadering benodigde stukken:
Agenda ALV 2021
Notulen ALV 2020
Jaarverslag 2020
Begroting UVN 2021

Het belangrijkste agendapunt is het voorstel van het bestuur de Vriendenkring op te heffen.
De belangrijkste reden om dit nu voor te stellen is dat het is niet mogelijk is gebleken een bestuur bij elkaar te krijgen.
Los daarvan is er binnen de vereniging al langer het gevoel dat de Vriendenkring zichzelf overleefd heeft en dat het einde toch een keer moest komen.
Mocht U er anders over denken neem dan contact met het bestuur op.

Wij zien U graag op deze, naar het zich laat aanzien laatste, ALV van Undugu Vriendenkring Nederland

Aloys Opiyo Overleden

Op 6 april overleed Aloys. Hij zou tot het begin van dit jaar directeur van Undugu Society of Kenya blijven om de organisatie een nieuwe start te geven. Het heeft niet zo mogen zijn.

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland betreurt het vroegtijdig overlijden van Aloys, die velen van ons persoonlijk hebben gekend. Wij herinneren zijn warme betrokken persoon met dankbaarheid.

Aloys kon zijn werk niet afmaken. We hopen dat de boards en de staf van Undugu erin slagen het werk met succes door te laten gaan.

Martien Jacobs

Voorzitter UVN

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020

In verband met de Covid-19 epidemie zal deze plaatsvinden als video meeting (gebruikmakend van Zoom). Deze alleen voor leden toegankelijke meeting zal worden gehost door Hein de Jong.
De ALV zal plaatshebben op Zondag 6 maart, Aanvang 19 uur
Deelnemers worden verzocht zich per mail aan te melden.

We bespreken de situatie en verslagen over 2019, maar kijken natuurlijk vooral vooruit. Aan de orde is in de eerste plaats de toekomst van de Vriendenkring. UVN bestaat 34 jaar en is de opvolger van de Noud Grol Club die daarvoor 12 jaar bestond. Het ledenbestand veroudert en neemt langzaam maar zeker af. Het organiseren van activiteiten voor fondsenwerving is al jaren niet meer gedaan. Er is weinig belangstelling om nog een bestuursfunctie te vervullen. UVN heeft dringend behoefte aan nieuwe impulsen.

Oproep voor kandidaat bestuursleden: penningmeester en een contactpersoon externe contacten.

Herman Grol en Pien Hogenbirk zullen het bestuur verlaten; zij stellen zich niet herkiesbaar. Na vele jaren bestuursverantwoordelijkheid te hebben genomen willen deze bestuursleden het stokje doorgeven. Indien zich geen personen die het resterende bestuur willen versterken zal dit voorstellen de Vriendenkring als formele vereniging op te gaan heffen.

Hieronder links naar de vergaderstukken

Agenda ALV 2020
Notulen ALV 2019
Jaarverslag 2019
Begroting 2020

VERTREK VAN DIRECTEUR USK

Celina Ogutu, directeur van Undugu Society of Kenya, is een paar maanden geleden vertrokken. De zaken worden nu waargenomen door een oude bekende: Siprosa Rabach, die daarbij ondersteund wordt door Kepher Abuyo, de financiële man. Onze relatie met Celina was altijd erg goed en we betreuren haar vertrek. Wij hebben veel respect voor wat zij voor Undugu heeft betekend. Over de achtergronden van haar vertrek staat in de najaars Nieuwsbrief meer informatie.

NIEUWE PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN KENYA

 

kenya high court

Het blijven moeilijke tijden voor de Kenyaanse samenleving en zeker voor onze vrienden van Undugu die hun werk uitvoeren op plekken waar het notoir onrustig is zoals de sloppenwijken Kibera en Mathare. 

 

 

Binnen zestig dagen moeten er nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden in Kenia. Dat heeft het Hooggerechtshof van dat land vrijdag (1 september jl.) beslist, meldt persbureau AP. Daarmee wordt een streep gehaald door de omstreden uitslag van de verkiezingen in augustus.

De Keniaanse oppositie had de uitslag aangevochten. Oppositieleider Raila Odinga legde de zaak voor aan het Hooggerechtshof. Hij spreekt van een “zeer historische dag”. Volgens hem waren stemcomputers gehackt en kon zo de uitslag gemanipuleerd worden. Uhuru Kenyatta werd opnieuw verkozen tot president. Hij zou 54 procent van de stemmen hebben gekregen.

Kenyatta laat weten dat hij de uitspraak van het Hooggerechtshof respecteert. Maar later op vrijdag ging hij tegenover zijn aanhang wel tekeer tegen de rechters. Die zijn volgens hem betaald door “buitenlanders en andere gekken”.

uitslag kenyaanse verkiezingen

Nieuws van de Undugu scholen

USK 2016

Het afgelopen jaar  hebben we onze vrienden op de hoogte gehouden van de succesvolle renovatie van de Mathare school.  Met plezier gaan de leerlingen naar school en met evenveel plezier geven de leerkrachten er les. Uit Nairobi ontvangen we echter berichten dat het Undugu onderwijssysteem onder grote druk staat.

Het Undugu  onderwijs is oorspronkelijk opgezet voor schoolverlaters van 12 jaar en ouder, jongeren die op straat rondzwierven of thuis rond hingen. Gewoonlijk gingen ze niet (meer) naar school omdat hun ouders/verzorgenden het geld voor boeken, uniform, contributies e.d. niet bij elkaar konden schrapen. Undugu bood aangepast en gratis onderwijs zonder verplicht schooluniform. De invoering door de Kenyaanse regering van gratis basisonderwijs voor allen blijkt daar weinig aan te veranderen. Door heel veel bijkomende kosten blijft het onderwijs te duur voor de allerarmsten.   Daarom melden zich tegenwoordig ook heel veel 6-jarigen bij Undugu, simpelweg omdat die school goedkoper is en je er bovendien een gratis lunch krijgt. Het probleem is nu groter dan voorheen omdat vanwege de droogte en misoogsten de kosten van levensonderhoud sterk gestegen zijn (met een inflatie van ca 10% per maand!).

Wat te doen? Undugu wil deze kinderen niet zo maar weg sturen. Er is besloten om de kinderen een half jaar lang tot de Undugu scholen toe te laten. In die periode worden de kinderen getest. De kinderen die in aanmerking komen voor het reguliere onderwijs worden geholpen om een plaats te vinden op een overheidsschool . Dit betekent administratieve ondersteuning voor de ouders voor de papierwinkel die daar bij komt kijken en financiële steun voor de aanschaf van boeken en uniformen.

Maar alles kost geld en door de opvang van deze jonge kinderen dreigt het onderwijs aan de 12 – 17 jarigen onder druk te komen staan. De hoofdsponsor voor het scholingsprogramma, KinderNotHilfe, heeft al laten weten er niet blij mee te zijn. Kortom, Undugu staat voor de grote uitdaging om het bestaande onderwijsprogramma aan de nieuwe realiteit van alle dag aan te passen.