Uitgelicht bericht

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 15 juni 2019, van 14.00 uur – 16.30 uur, in Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE – tel. 0318-650150.

We bespreken de situatie en verslagen 2018, maar kijken natuurlijk vooral vooruit.

Aan de orde is in de eerste plaats hoe we verder gaan. Bij USK is een nieuw management actief. De ons vertrouwde personen zijn er niet meer werkzaam. We proberen uit te vinden wat het nieuwe management van ons verwacht.

Verder moet de samenstelling van het bestuur zeker de aandacht hebben.

Je bent welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst!

Oproep voor kandidaat bestuursleden penningmeester en een contactpersoon externe contacten
Na vele jaren bestuursverantwoordelijkheid te hebben genomen willen deze bestuursleden het stokje doorgeven. Lijkt het je wat of wil je meer weten wat je voor UVN kunt betekenen, neem dan contact op met het bestuur.

Door op bijgaande link te klikken kom je bij de stukken:

Agenda ALV 2019

Notulen ALV 2018

Jaarverslag UVN 2018

VERTREK VAN DIRECTEUR USK

Celina Ogutu, directeur van Undugu Society of Kenya, is een paar maanden geleden vertrokken. De zaken worden nu waargenomen door een oude bekende: Siprosa Rabach, die daarbij ondersteund wordt door Kepher Abuyo, de financiële man. Onze relatie met Celina was altijd erg goed en we betreuren haar vertrek. Wij hebben veel respect voor wat zij voor Undugu heeft betekend. Over de achtergronden van haar vertrek staat in de najaars Nieuwsbrief meer informatie.

NIEUWE PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN KENYA

 

kenya high court

Het blijven moeilijke tijden voor de Kenyaanse samenleving en zeker voor onze vrienden van Undugu die hun werk uitvoeren op plekken waar het notoir onrustig is zoals de sloppenwijken Kibera en Mathare. 

 

 

Binnen zestig dagen moeten er nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden in Kenia. Dat heeft het Hooggerechtshof van dat land vrijdag (1 september jl.) beslist, meldt persbureau AP. Daarmee wordt een streep gehaald door de omstreden uitslag van de verkiezingen in augustus.

De Keniaanse oppositie had de uitslag aangevochten. Oppositieleider Raila Odinga legde de zaak voor aan het Hooggerechtshof. Hij spreekt van een “zeer historische dag”. Volgens hem waren stemcomputers gehackt en kon zo de uitslag gemanipuleerd worden. Uhuru Kenyatta werd opnieuw verkozen tot president. Hij zou 54 procent van de stemmen hebben gekregen.

Kenyatta laat weten dat hij de uitspraak van het Hooggerechtshof respecteert. Maar later op vrijdag ging hij tegenover zijn aanhang wel tekeer tegen de rechters. Die zijn volgens hem betaald door “buitenlanders en andere gekken”.

uitslag kenyaanse verkiezingen

Nieuws van de Undugu scholen

USK 2016

Het afgelopen jaar  hebben we onze vrienden op de hoogte gehouden van de succesvolle renovatie van de Mathare school.  Met plezier gaan de leerlingen naar school en met evenveel plezier geven de leerkrachten er les. Uit Nairobi ontvangen we echter berichten dat het Undugu onderwijssysteem onder grote druk staat.

Het Undugu  onderwijs is oorspronkelijk opgezet voor schoolverlaters van 12 jaar en ouder, jongeren die op straat rondzwierven of thuis rond hingen. Gewoonlijk gingen ze niet (meer) naar school omdat hun ouders/verzorgenden het geld voor boeken, uniform, contributies e.d. niet bij elkaar konden schrapen. Undugu bood aangepast en gratis onderwijs zonder verplicht schooluniform. De invoering door de Kenyaanse regering van gratis basisonderwijs voor allen blijkt daar weinig aan te veranderen. Door heel veel bijkomende kosten blijft het onderwijs te duur voor de allerarmsten.   Daarom melden zich tegenwoordig ook heel veel 6-jarigen bij Undugu, simpelweg omdat die school goedkoper is en je er bovendien een gratis lunch krijgt. Het probleem is nu groter dan voorheen omdat vanwege de droogte en misoogsten de kosten van levensonderhoud sterk gestegen zijn (met een inflatie van ca 10% per maand!).

Wat te doen? Undugu wil deze kinderen niet zo maar weg sturen. Er is besloten om de kinderen een half jaar lang tot de Undugu scholen toe te laten. In die periode worden de kinderen getest. De kinderen die in aanmerking komen voor het reguliere onderwijs worden geholpen om een plaats te vinden op een overheidsschool . Dit betekent administratieve ondersteuning voor de ouders voor de papierwinkel die daar bij komt kijken en financiële steun voor de aanschaf van boeken en uniformen.

Maar alles kost geld en door de opvang van deze jonge kinderen dreigt het onderwijs aan de 12 – 17 jarigen onder druk te komen staan. De hoofdsponsor voor het scholingsprogramma, KinderNotHilfe, heeft al laten weten er niet blij mee te zijn. Kortom, Undugu staat voor de grote uitdaging om het bestaande onderwijsprogramma aan de nieuwe realiteit van alle dag aan te passen.

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op ZATERDAG 11 JUNI, van 14.00 uur – 16.30 uur.

Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE, Tel 0318-650150

We bespreken het jaarverslag 2016 maar kijken natuurlijk vooral vooruit. Wat zijn de plannen van USK voor de komende jaren en op welke manier kunnen wij da het beste ondersteunen.

Je bent welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst!

 Door op bijgaande link te klikken kom je bij de stukken:

Agenda ALV 2017

Notulen AVL 2016

Jaarverslag UVN 2016

Tijd om de Vijana wa Neema groep los te laten

Opvang en rehabilitatie van straatjeugd, daar is pater Grol in de vroege jaren 70 al mee begonnen. Daaruit kwamen de andere programma’s voort: basisonderwijs, beroepsopleidingen, begeleiding van gezinnen om maar enkele programma’s te noemen die nog steeds tot de kern van Undugu’s activiteiten horen. De rehabilitatie van straatjeugd is door de jaren heen echter veranderd, of liever gezegd er zijn tegenwoordig verschillende modellen mogelijk. Een voorbeeld van zo’n nieuwe aanpak is de groep Vijana wa Neema (youth of grace) met wie Undugu sinds 2007 heeft samen gewerkt.  De groep telde toen 16 jongeren die op straat leefden en werkten. De meeste van hen waren van huis weggelopen wegens verwaarlozing of doordat ze het huishoudelijk geweld thuis niet meer konden aanzien.

Op straat verzamelden ze plastic afval. Van de opbrengst kochten ze drugs zoals bhang (wiet), benzine en lijm om te snuiven. Door tussenkomst van Undugu doorliepen ze een rehabilitatie programma. Ze zijn toen gestopt met het gebruiken van drugs en kwamen zelf met allerlei plannen om aan een eerlijk inkomen te komen.

Ze begonnen afval te verzamelen binnen de buurt waar ze verblijven, zes keer per week maar liefst. Anderen zagen daar ook wel wat in en sloten zich bij hen aan. Al snel telde de groep 34 leden. Binnen een maand verdienden ze Kshs 82,000 (ca euro 730,00) met het inzamelen van afval. Ze verdeelden de opbrengst onderling en zetten ook een bedrag op zij.  Na verloop van tijd hoefden ze niet meer op straat te leven want ze verdienden nu genoeg om een eigen woonruimte te huren.

Aanvankelijk minder succesvol was hun autowasserij. Voor het wassen gebruikten ze water uit stilstaande poelen en plassen. Maar ja dat water was altijd vuil  en de klanten waren daardoor niet erg tevreden over het geleverde werk.  Daar kwam een eind aan toen Undugu in 2012 een grote watertank voor ze kocht waarmee ze beter werk konden leveren. De inkomsten en ook de spaargelden gingen omhoog.  De leden van de groep werden steeds zelfbewuster en ze kwamen met alweer nieuwe ideeën zoals de productie van kralen sieraden die ze zowel op de lokale markt konden verkopen als in het buitenland. Dat spekte hun spaarpot flink.

Bij de aanleg in 2016 van een nieuwe weg voor een uitbreidingsplan vernietigde de overheid hun ‘basis’ . De groep vroeg toen bij een gerenommeerd financieel instituut een lening aan van Kshs. 1 miljoen. Daarmee kochten ze een container die acht ruimten telde. Eén kamer is omgebouwd tot wasruimte/badkamer, een andere ruimte is tegenwoordig hun kantoor en de overige zes worden verhuurd. Dat levert per maand Kshs 80.000 (ca euro 700,00) op aan huur. De afvalinzameling brengt tegenwoordig 120.000,00 per maand op, al met al dus een flinke stijging in inkomsten waardoor ze de lening binnen de gestelde termijn konden aflossen.

Dankzij Undugu is het gelukt om deze jongeren te doen inzien dat je met gezond verstand en initiatief een eind kunt komen.  Ze hebben bewezen dat ze op eigen benen kunnen staan en nemen hun verantwoordelijkheid, voor zich zelf maar ook voor de maatschappij waarin ze leven.

Daarmee is de tijd gekomen om de Vijana wa Neema groep los te laten. Undugu heeft ze in contact gebracht met andere (maatschappelijke) hulpverleners die ze verder kunnen helpen, zoals met financiële adviseurs die er op toezien dat ze op tijd hun lening terug betalen en die ze ook leren hoe ze hun spaargeld het beste kunnen beheren.  Ook zijn ze in contact gebracht met het County Development Fund (CDF) dat tot nu toe zeven jongeren opgeleid heeft tot chauffeur.

Zo is een traject waarop negen jaar geleden de eerste wankele stapjes werden gezet, tot een eind gekomen.  Ondanks alle ups en downs was het voor Undugu  heel bijzonder en zeer de moeite waard om samen te werken met de Vijana wa Neema groep.

Betsy Dokter, januari 2017.

 

Samuel Ogalo weer aan het werk

Samuel Ogalo

De grote Undugu familie viert feest omdat Samuel als door een wonder weer genezen is.In april van dit jaar was hij betrokken bij een ernstig ongeval. Maandenlang was z’n toestand kritiek. Hij had veel pijn en verbleef lange tijd op de intensive care terwijl de artsen probeerden  z’n toestand stabiel te krijgen.  Dat is gelukt; hij is weer op de been. De Undugu familie is blij en trots dat hij weer op kantoor verscheen en z’n plek aan het bureau weer innam. Met een big smile doet hij weer wat hij het liefste doet: BOEKHOUDEN.