Eindsaldo overgemaakt aan Undugu

Voor de laatste keer hebben we als Vriendenkring Undugu kunnen helpen. Dank zij bijdragen van het afgelopen jaar hebben we nog éénmaal als UVN een bedrag (€ 7750) kunnen overmaken. Onze bankrekening wordt hiern afgesloten. Iedereen die heeft bijgedragen bedankt.
Undugu heeft ons laten weten dat het geld gebruikt zal worden voor Onderhoud en activiteiten van het opvangcentrum in Kitengela

ALV en Jaarverslag 2021 van USK


Op 10 december vond de jaarvergadering van USK plaats. Hiervoor werd een inhoudelijk jaarverslag gemaakt. Het verslag is hier te lezen.
De voorzitter van de Board of directors Francis Kiilu schrijft om: “We realise, that support from….Friends Circle Germany and Netherlands, have been extremely instrumental in ensuring that Livelihood Development and Economic Empowerment program area continues to create, facilitate, strengthen and sustain income security amongst youth, women and children who face difficulty of living and working in the streets.”
De nieuwe directeur Eric Mukoya schrijft over ons:
“Friends Circle Netherlands, that has now folded and only individual members continue to work with us.“ en verderop:
“Friends Circle Netherlands has wrapped up her activities and has some funding for Children at the Place of Safety…”.
Dit klopt; er is USK gemeld dat er in 2022 nog op ruim 7000 euro gerekend kan worden. Dat is vanuit de resterende reserves van UVN en staat los van individuele donaties die gedaan kunnen worden.

Undugu jaarrapport 2021

Het is een inhoudsrijk rapport van 18 pagina’s. Hoe gaat het met USK, wat heeft zij het afgelopen jaar bereikt en een vooruitblik op 2022. Het rapport is gemaakt als bijdrage aan de jaarvergadering die op 10 december plaatsvond. Het staat los van een financieel verslag volgend jaar zal uitkomen.

In 2021 werd USK gesponsord door: We See Hope, Taksvarkki, CDI de Duitse en Nederlandse Vriendenkringen. Over UVN wordt gezegd: “Friends Circle Netherlands, that has now folded and only individual members continue to work with us.“ Samen leverden de sponsoren de helft van de inkomsten van ruim 28 miljoen KES, de andere helft kwam uit huur van Arnold Plaza en Undugu Western Kenya Office.
Er worden in het rapport veel namen, zowel van personen als van groepen en associaties, en getallen genoemd en ook zijn er enkele quotes van betrokkenen.
Het brengt het opereren van USK dichtbij. Dit is wat we eerder gemist hebben.

Voor 2022 worden de sponsoren genoemd; We See Hope, Taksvarkki en, de Duitse Vriendenclub. Over UVN: “Friends Circle Netherlands has wrapped up her activities and has some funding for Children at the Place of Safety…”.
Het gewenste budget voor 2022 is 50 miljoen KES, maar daar is nog lang geen onderbouwing voor; verkrijgen van nieuwe fondsen is kritisch. Twee opgevallen zaken.
USK voert overleg met Keniaanse organisaties ter versterking van de eigen financiële en operationele slagkracht.
Het rapport sluit af met: “Create a fundraising narrative to engage local donors, especially the private sector and foundations. This includes identification of Kenyan friends to Undugu Society of Kenya that prescribes to the ideal of safety of each person as a right.”

Communicatie met en donaties aan Undugu


Undugu Vriendenkring Nederland bestaat niet meer als formele vereniging.
In de goed bezochte algemene ledenvergadering van 3 oktober werd unaniem besloten de vereniging op te heffen.
De bestaande WhatsApp groep, waarvan Hein de Jong (06 320 60 262) de administrator-rol vervult, blijft bestaan. De groep is omgedoopt in Undugu Friends. Van de kant van USK is de nieuwe directeur Eric Mukoya aangesloten. Dit communicatiekanaal maakt het mogelijk om ook na het opheffen van UVN als vereniging als vriendenclub informatie met USK uit te wisselen. We hopen dat dit in een behoefte blijkt te voorzien en dat op deze manier een band met USK in stand blijft.
Individueel contact met USK is natuurlijk ook altijd mogelijk via: undugu@undugusociety.org of Tel: +254-020-4454280.
Onze bankrekening gaat verdwijnen. Dat betekent dat ieder die USK nog financieel wil steunen zijn eigen kanaal daarvoor moet gebruiken. De ANBI status is er niet meer, dus er kunnen geen donaties van na 3 oktober van de belasting worden afgetrokken.
Donaties kunnen naar een speciale bankrekening van Undugu: Undugu Society of Kenya-Special project, Stanbic Bank of Kenya (SWIFT: SBICKENX), Nairobi. Nr: A/C 0100000493575.
Het beste lijkt om geld over te maken via een service als WorldRemit. Dat heeft goed gewerkt. Het kostte nog geen €1,50 om € 20 over te maken. Betaling kan ook per internetbankieren en iDeal.

UVN opgeheven

Op de ALV van 2oktober is met algemene stemmen besloten de vereniging op te heffen. Undugu Vriendenkring Nederland is vanaf toen in liquidatie. Hier kunt de notulen van de ALV vinden.
Martien Jacobs, Pien Hogenbirk en Line Francken zullen dit proces soepel en correct laten verlopen. Bij de zaken die we willen regelen is het opzetten van donatie- en communicatiekanalen die ook zonder UVN kunnen werken.
Dank zij binnengekomen bijdragen kunnen we Undugu nog éénmaal met ruim €7000 ondersteunen. Dank.

Nieuwe directeur voor Undugu

Undugu heeft vanaf 1 september een nieuwe directeur: Erick Mukoya.
We hopen en vertrouwen erop dat de boards met Eric een goede keus hebben gemaakt. Zodra we wat meer van hem weten zullen we dat doorgeven.
Eric is toegetreden aan de WhatsApp groep: Undugu Friends. We denken dat deze manier om met hem en met USK te communiceren van blijvende waarde kan zijn.
Een paar foto’s waarop de nieuwe directeur in functie te zien is.

Statusbericht USK september 2021

Buthaina Ibrahim, programmamanager USK, rapporteerde over de stand van zaken met betrekking tot de programma’s van Undugu. Het betreft werken met jeugdassociaties, clubs en hun families.

Sponsors: en hun programma’s (tot augustus 2022)

  • We See Hope: youth associations, children right clubs, village savings/loans associations
  • Taksvärkki: youth associations
  • Family for Every child: family strengthening
  • UVN: Opvancentrum Kitengela (en Nairobi en Kisii)

Het volledige rapport is hier te lezen

ALV 2021 op zaterdag 2 oktober

De uitgestelde Algemene jaarvergadering van de Undugu Vriendenkring Nederland zal plaatsvinden op zaterdag 2 oktober 2021.

De locate (zonder andersluidend bericht) is het bekende adres:
Hotel de Bosrand in Ede
Aanvang 14 uur

De voor de vergadering benodigde stukken:
Agenda ALV 2021
Notulen ALV 2020
Jaarverslag 2020
Begroting UVN 2021

Het belangrijkste agendapunt is het voorstel van het bestuur de Vriendenkring op te heffen.
De belangrijkste reden om dit nu voor te stellen is dat het is niet mogelijk is gebleken een bestuur bij elkaar te krijgen.
Los daarvan is er binnen de vereniging al langer het gevoel dat de Vriendenkring zichzelf overleefd heeft en dat het einde toch een keer moest komen.
Mocht U er anders over denken neem dan contact met het bestuur op.

Wij zien U graag op deze, naar het zich laat aanzien laatste, ALV van Undugu Vriendenkring Nederland

Aloys Opiyo Overleden

Op 6 april overleed Aloys. Hij zou tot het begin van dit jaar directeur van Undugu Society of Kenya blijven om de organisatie een nieuwe start te geven. Het heeft niet zo mogen zijn.

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland betreurt het vroegtijdig overlijden van Aloys, die velen van ons persoonlijk hebben gekend. Wij herinneren zijn warme betrokken persoon met dankbaarheid.

Aloys kon zijn werk niet afmaken. We hopen dat de boards en de staf van Undugu erin slagen het werk met succes door te laten gaan.

Martien Jacobs

Voorzitter UVN

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020

In verband met de Covid-19 epidemie zal deze plaatsvinden als video meeting (gebruikmakend van Zoom). Deze alleen voor leden toegankelijke meeting zal worden gehost door Hein de Jong.
De ALV zal plaatshebben op Zondag 6 maart, Aanvang 19 uur
Deelnemers worden verzocht zich per mail aan te melden.

We bespreken de situatie en verslagen over 2019, maar kijken natuurlijk vooral vooruit. Aan de orde is in de eerste plaats de toekomst van de Vriendenkring. UVN bestaat 34 jaar en is de opvolger van de Noud Grol Club die daarvoor 12 jaar bestond. Het ledenbestand veroudert en neemt langzaam maar zeker af. Het organiseren van activiteiten voor fondsenwerving is al jaren niet meer gedaan. Er is weinig belangstelling om nog een bestuursfunctie te vervullen. UVN heeft dringend behoefte aan nieuwe impulsen.

Oproep voor kandidaat bestuursleden: penningmeester en een contactpersoon externe contacten.

Herman Grol en Pien Hogenbirk zullen het bestuur verlaten; zij stellen zich niet herkiesbaar. Na vele jaren bestuursverantwoordelijkheid te hebben genomen willen deze bestuursleden het stokje doorgeven. Indien zich geen personen die het resterende bestuur willen versterken zal dit voorstellen de Vriendenkring als formele vereniging op te gaan heffen.

Hieronder links naar de vergaderstukken

Agenda ALV 2020
Notulen ALV 2019
Jaarverslag 2019
Begroting 2020