UBEU leerlingen zesde op National Music Festival

National Music Festival 2
National Musci Festival 1

Welverdiende felicitaties voor onze UBEU leerlingen van Mathare School die op 11 augustus mee deden aan het National Music Festivals. Ze hadden ingeschreven voor de categorie Giriama folk songs. Vijftien scholen kwamen hier in uit. De hoogst behaalde score was 88% en de Mathare leerlingen eindigden met de fraaie score van 83% op de zesde plaats.

Undugu is trots op jullie. Bravo dat jullie andere scholen zo ver achter jullie hebben gelaten. Bravo ook voor de muziekleraar die jullie tot deze prestatie op nationaal niveau heeft begeleid.

Tujikuze Buru Association aan het werk

Tuin onderhoud 1
Tuin onderhoud 2

Op deze foto’s zien we de Tujikuze Buru Association aan het werk. De lokale overheid heeft hen het onderhoud van het terrein van één van de scholen in Nairobi/Buruburu toevertrouwd. Undugu werkt al een tijdje samen met deze voormalige straatjeugd die zich nu op allerlei manieren inzetten voor een schone omgeving.  Zo organiseren ze eens per maand gratis en voor niks een schoonmaak actie in ‘hun’ slum en tegen een kleine vergoeding halen ze er eens per week het afval op.

Maar het is niet gemakkelijk om aan afval te verdienen want voor de afvoer moeten er plastic zakken aangeschaft worden en een vrachtwagen gehuurd. Het idee is daarom om afval te recyclen bijvoorbeeld door de productie van houtskool. Dat doen ze nu handmatig, maar ze sparen voor een machine (kosten kshs 200,000 = Euro 180,00) die het werk gemakkelijker maakt. Met een paar sponsorbijdragen zijn deze jongens dus enorm geholpen.

Eindverslag Renovatie Mathare School Fase 2

De eindrapportage over de renovatie van de Mathareschool is klaar. Door de renovatie van de school beschikt onze partner USK weer over een goede school die voor de leerlingen en leerkrachten een prettige leeromgeving biedt. Het rapport is verzonden aan onze verschillende sponsors. Meer lezen?

Undugu biedt schooluitvallers een kans op informeel onderwijs

Undugu biedt schooluitvallers via de eigen scholen in Mathare, Ngomongo, Pumwani en Kibera een kans op informeel onderwijs dat opleidt voor een plek in de informele sector of op terugkeer/ instroom in het reguliere onderwijssysteem. Siprosa Rabach, programma directeur bij USK, heeft over dit aangepaste onderwijs een uitgebreid jaarverslag opgesteld. Een samenvatting is ook beschikbaar.

Samenvatting UBEP verslag
Ubdugu Basic Education Uinit 2015

Algemene Ledenvergadering en Jaarverslag 2015

Op de Algemene Ledenvergadering die zaterdag 11 juni jl werd gehouden hebben Martien (voorzitter) en Leon (secretaris) enthousiast verteld over de renovatie van de Mathareschool en hun deelname aan de Round Table conferentie in Nairobi. De school is dankzij bijdragen van fondsen, particulieren en onze leden fantastisch opgeknapt. Alle aanwezigen waren onder de indruk hoeveel is bereikt in samenwerking met de Duitse vriendenkring en de Wilde Ganzen.

Het jaarverslag 2015 is op de algemene ledenvergadering besproken en goedgekeurd. Je kan het jaarverslag vinden op de website pagina: http://undugu.org/media/jaarverslagen

Brief Progress Report: Leatherwork and Ornament-making for Local and International Trade

Brief Summary Report  Submitted to Friends Circle Netherlands (klein)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The leatherwork and ornament making class was started mid May 2013 with 18 trainees enrolled. The trainees were introduced to the basic elements of Art and Design. The course was designed to equip the learners with skills in ornament work, drawing and design and leather work. The products made by the trainees would be sold to the local market and later to the International market. The project is intended to contribute towards the achievement of the millennium Development Goals on Eradicating extreme poverty and hunger and Combat HIV /AIDS malaria and other diseases. The training has been going on well with the trainees being admitted in batches since they have to learn skills in making various items. USK has successfully managed to recruit 2 instructors; one is a successful business person to train the trainees in leatherwork. The Instructor has a long experience having managed his business for over 15 years in the neighboring market known as Kariobangi in Dandora a few Kilometers from Mathare School.

Lees verder

 

 

Project leerbewerking

In het najaar van 2012 heeft USK de Vriendenkring gevraagd om fondsen te werven voor het opleiden van 105 jongeren op het gebied van leerbewerking. De Undugu Vriendenkring Nederland heeft met eigen middelen en een aanvulling van het fonds Wilde Ganzen dit project kunnen financieren. Later is er ook een financiële aanvulling van een kerk uit Nieuwerkerk aan de IJssel bijgekomen. Het geld is gebruikt voor de aanschaf van praktijkmateriaal, de aanschaf van administratieve middelen, het aanpassen van het leslokaal en het tijdelijk inhuren van een vakdocent.

De uitvoering van het project leerbewerking is in 2013 afgerond. Meer jongeren dan gepland hebben een cursus leerbewerking gevolgd; 138 jongeren (75 jongens, 63 meisjes). Deze jongeren hebben ook aanvullende cursussen gedaan zoals hoe je met klanten omgaat, het maken van kostprijsberekening en basis boekhouding. Onze partnerorganisatie USK zal de jongeren verder ondersteunen om een certificaat te halen en andere jongeren zullen nog gebruik maken van de lesmaterialen die met projectmiddelen zijn aangeschaft.

Terugblik op de resultaten van het project beroepstraining leerbewerking

 

 

 

 

 

 

 

Drie jaar geleden heeft USK ons gevraagd om fondsen te werven voor het project leerbewerking. Het oorspronkelijke doel van het project was om 105 jongeren op te leiden waardoor zij meer kansen op werk en inkomen hebben. Het project is afgerond. 138 jongeren (75 jongens, 63 meisjes) hebben in het kader van het project een beroepstraining leerbewerking kunnen volgen. Volgens een rapportage van USK was het project een groot succes; een citaat uit het eindverslag: Apart from acquiring the skills training, the project has enabled the youth to acquire survival skills as well as prevent them from engaging in anti – social behaviours. Some of these youths had high chances of getting into criminal activities as an alternative means of survival, if it were not for the training that USK provided”.

Maar hoe is het nu, gelden de eerste veelbelovende resultaten nog steeds? We hebben USK gevraagd om na te gaan hoe het met de jongeren van het project leerbewerking gaat.

In eerste instantie was het project dus een groot succes. In de Mathareschool midden in de grote sloppenwijk was een ruimte geschikt voor de opleiding gemaakt. Veel jongeren meldden zich aan en door een extra gift konden ook meer jongeren mee doen dan we van tevoren dachten. Van deze groep hebben 98 jongeren het leertraject volledig doorlopen en het certificaat leerbewerking gehaald. Hulde. Deze jongeren zijn hier en daar aan het werk gegaan. USK heeft, volgens hun aanvullende rapportage, nog met 45 jongeren contact; zij werken meestal in een van de informele bedrijfsterreinen in de stad; bijvoorbeeld Boniface Kasina: Having joined the training, Boniface was able to acquire a variety of skills which enabled him to fabricate shoes, sandals, belts as well as balls. He developed more interest in the making of shoes. Upon being enrolled for internship, he sharpened his skills more and by the time he was winding up the internship period, Boniface had secured employment with an entrepreneur based in Dandora who runs a shoe industry.

Linkages

USK stimuleert jongeren om zich in groepen te organiseren om elkaar te ondersteunen en vandaar uit ook contacten te leggen met ondernemers en andere projecten. The youth were encouraged to form working groups also referred to business clubs where they were to save a portion of their earnings. Linkages have been done at various levels including World Vision which has fund where the youths   have been given the opportunity to save and access credit.

Lessons learned

We hebben ook gevraagd of men een volgend project weer op dezelfde manier zou aanpakken. Siprosa Rabach zegt daarover dat in een volgend programma veel meer aandacht voor marktonderzoek moet zij die jongeren zelf uitvoeren: ‘One of the lessons learned is that the training should integrate a thorough market survey involving the youths to enable them understand better the trends and market demands and customers needs.’ De jongeren waren er dan o.a. achter gekomen dat kwaliteit heel belangrijk is want er is al genoeg aanbod van goedkope artikelen uit China. In het algemeen benadrukt Siprosa was dit een geslaagd project en hebben jongeren door het leertraject meer kansen op werk en

Bezoek school Undugu in Mathare Nairobi

Ik ben bestuurslid van de stichting JONG. Deze is in 1988 ontstaan uit het samengaan van enkele instellingen en heeft in de loop van de jaren een kapitaal opgebouwd waarmee wij projecten financieel ondersteunen. JONG is er voor jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en speciaal onderwijs zowel in en buiten Nederland.

Wij hebben vorig jaar een bedrag van € 5000 toegekend aan de Undugu Vriendenkring Nederland. Dit bedrag was bedoeld voor de Undugu school in de sloppenwijk Mathare in Nairobi. Deze heeft veel achterstallig onderhoud en er is de noodzaak de school te renoveren. Financiële ondersteuning werd gegeven voor het:

  • opknappen van een serie onderwijslokalen;
  • renoveren van een toiletgroep;
  • vernieuwen van de eetzaal;
  • bouwen van een muur om het terrein van Undugu.

Aangezien ik deze zomer twee weken in Nairobi was, had ik in overleg met het bestuur van JONG afgesproken dat ik dit project zou bezoeken (NB. geheel op eigen kosten). Ik had daarbij een simpel doel: kijken of de werkzaamheden waarvoor sponsoring was gevraagd en toegezegd, ook daadwerkelijk werden uitgevoerd.

In Nairobi belde ik de directeur van Undugu, mevrouw Celina Ugutu. Zij nodigde mij uit om op het kantoor van de organisatie in de Westlands (wel een beetje een chique wijk voor een kantoor voor scholen in sloppenwijken) te komen. Hiervoor heb ik vriendelijk bedankt. Ik wilde gewoon de school zien en niet naar een bureau. Als u overigens het verkeer in Nairobi kent, begrijp u ook dat ik niet eerst naar een kantoor wil aan de ene kant van de stad en daarna naar de school aan de andere kant.

Ik ben gewoon op eigen initiatief naar de school gegaan. Bovendien woont de overgrootmoeder van mijn kleinkinderen in de slopenwijk Mathare en kon ik daar gelijk op bezoek.

Op de school werd ik ontvangen door de ‘caretaker’ de heer Michael Wanjahi. In de sponsoring aanvraag stond dat hij de verbouwing begeleidt. Helaas was het schoolvakantie en waren er weinig leerlingen. Wanjahi, een zeer vriendelijke en toegewijde man, liet mij de gerenoveerde lokalen en toiletten zien. De voorbereidingen voor de verbouwing van de eetzaal was in voorbereiding. De muur rond het terrein werd gebouwd terwijl ik er was. Dit laatste is overigens echt nodig. Een flink deel van het terrein is ‘ingenomen’ door bewoners van de wijk die er hun hutje hebben gebouwd.

De opbrengst van het bezoek:

  1. prachtig maatschappelijk relevant project gezien;
  2. werkzaamheden werden uitgevoerd conform subsidie aanvraag.

 

Maarten Faas