De directie

Het huidige management team bestaat uit:

  • Aloys Opiyo, interim algemeen directeur
  • .. financieel directeur
  • Buthaina Ibrahim, project manager

Undugu heeft de afgelopen jaren een aantal directeuren gekend:

  1. Naud Grol (1972-1985, † 1997). Oprichter en eerste directeur. Vooral een man met briljante ideeën en visie. Hij werd organisatorisch terzijde gestaan door Gerard Verbeek († 2003), de latere medeoprichter van de Undugu Vriendenkring Nederland. Het is vooral aan hem te danken dan Undugu een door de Keniaanse overheid officieel erkende NGO is geworden.
  2. Fabio Dallape (1977-1988). Stond voor de moeilijke taak om van Undugu een geheel te smeden. In zijn tijd bleef de belangrijkste pijler van de werkzaamheden het opvangen van straatkinderen.
  3. Ezra Mbogori (1989-1993, juni). De eerste Keniaanse directeur van Undugu. Heeft een belangrijke rol gespeeld bij het uitzetten van nieuwe richtingen voor de organisatie. Nieuw in deze tijd was het inzetten op de wijkbenadering, wat een omslag was in Undugu’s benaderen van de problemen en daaruit voortkomend handelen in de sloppenwijken.
  4. Aloys Opiyo Otieno (1993-2011. Een organisatorisch sterke directeur. Stond voor een moeilijke taak om in 1995 Undugu te reorganiseren en de efficiency te verbeteren. Hij transformeerde Undugu tot een moderne en gestroomlijnde organisatie met veel eigen verantwoordelijkheden voor medewerkers. De organisatie groeide door de vele projecten stevig.
  5. Celina Ogutu (2011- zomer 2017). Wat natuurlijk direct opvalt de eerste vrouwelijke directeur! Zij is een inspirerende en motiverende directeur. Ze is geconfronteerd met teruglopende inkomsten omdat buitenlandse donoren door de economische crisis bezuinigen. De projectfinanciering en personeelsbeleid zijn aangepast.
  6. Alex Masibo (2019). Nauwelijk in actie geweest; vertrok na 8 maanden.
  7. Aloys Opiyo, (2019- ). Is teruggehaald door de Board in een voor Undugu zeer kritieke periode. USK heeft het moeilijk door het wegvallen van belangrijke sponsors en in het verleden opgebouwde schuldenlast. Hij heeft de uitdaging USK weer op een recht spoor te zetten.

Het bestuur heeft de taak toezicht te houden op het algemene beleid van Undugu. Men kijkt vooral naar de samenhang van dat beleid met de statuten. Daarnaast spelen de bestuursleden vanwege hun positie in de Keniaanse samenleving een verbindende rol met de overheid.