Samenvatting programma

De grote lijnen zijn: consolidatie van de lessen die in voorgaande jaren geleerd zijn en implementatie van het strategisch plan 2012-2016. De programma-activiteiten vonden plaats in de slums van Nairobi, in Kisumu en in Machakos.

Scholing en training

USK heeft vier basisscholen, Undugu Basic Education Programme (UBEP); op de vier door USK geëxploiteerde scholen zaten in 2013 in totaal 845 leerlingen van 9-16 jaar; evenals vorig jaar werd er een warme lunch verstrekt aan alle kinderen. 106 leerlingen zijn geplaatst/doorgestroomd naar formele scholen.

Informele training, Informal Social Training Unit (ISTU); in 2013 zijn tot nu toe 715 leerlingen geplaatst in 35 verschillende vakrichtingen. Het door UVN en Wilde Ganzen gesteunde project voor de training van 105 jongeren valt hieronder. 72 leerlingen hebben deelgenomen aan een formele door de regering erkende opleiding die gegeven wordt door het ‘Directorate of Industrial training’.

Redding, Rehabilitatie en Re-integratie (RRR) Programma

De jeugdgroepen (associaties) vormen één van de succesformules van USK . 245 Jeugdgroepen met in totaal 4500 leden worden door Undugu begeleid. Ze helpen elkaar en krijgen ‘life skills’ sessies, training in ondernemerschap en sportactiviteiten.

Een nieuwe activiteit is het Digital story telling project. 20 Jongeren, geselecteerd uit de jeugdgroepen, is geleerd om te gaan met ICT, en om verhalen te schrijven, foto’s en films te maken. De vastgelegde verhalen gaan over zaken die ze in hun directe omgeving meemaken, zoals drugsmisbruik, mensen die uit huis gezet worden en kinderen die verwaarloosd worden.

 Community Empowerment

Vrouwen worden aangemoedigd zich te organiseren in zelfhulpgroepen. Er zijn nu 152 zelfhulpgroepen onder begeleiding van USK. De rol van USK is het aanleren van vaardigheden die erop gericht zijn hen sociaal en economisch te versterken. Samen hebben de vrouwen 4.6 miljoen Ksh opzij gelegd. Hiermee worden leningen verstrekt aan degenen die een activiteit willen opstarten, waarmee dan weer geld verdiend wordt.

 Sponsoring

USK heeft tot nu toe 12 buitenlandse sponsoren, waarvan 3 Nederlandse. Verder is een sponsoring door de Kenia’se regering; voornamelijk het salaris van een aantal onderwijzers op de scholen van Undugu.

Op de USK site: http://www.undugukenya.org/ is meer informatie te vinden over de programma’s van USK.