Undugu buiten Nairobi

Nairobi is de belangrijkste plaats waar USK actief is maar daarnaast zijn er nog twee dependances in:

  • West-Kenia rond de stad Kisumu. In dit armste deel van Kenia heeft Undugu een project gestart. Veel kinderen uit dit gebied reizen naar Nairobi om daar werk te vinden. Zij vormen een groot deel van de toestroom van straatkinderen van buiten in de hoofdstad. Voorlopig concentreert het project zich vooral op het Informal training programma.
  • Oost-Kenia rond de stad Machakos. In dit gebied vinden veel werkstages plaats. Daarnaast is er een speciaal programma gericht op vrouwen en meisjes om via microkredieten een eigen bestaansvoorziening te ontwikkelen.