Wat ze doen

Over Undugu Society of Kenya

Undugu werkt hoofdzakelijk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De naam betekent in het Kiswahili broederschap (soms ook vertaald met het begrip solidariteit) en dat is waar het hen om gaat. De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Opvang van straatkinderen en hereniging met hun families
  • Basisonderwijs en beroepstraining aan kansarme jongeren
  • Gemeenschapsontwikkeling in sloppenwijken
  • Verbeteren levensomstandigheden in achterstandswijken
  • Ondersteuning van vrouwengroepen voor economische zelfstandigheid.

Undugu werd in 1972 opgericht door de Nederlandse witte pater Naud Grol en werd in 1975 voor het eerst als organisatie ingeschreven onder de naam “The Undugu Youth Centres”. De huidige naam “Undugu Society of Kenya” (USK) werd in 1978 officieel toen de organisatie opnieuw werd ingeschreven volgens de regels van de Societies Act of the Laws of Kenya. Inmiddels is Undugu uitgegroeid tot een organisatie met ongeveer vijftig medewerkers onder leiding van een Keniaanse directeur. Men geeft hulp aan iedereen ongeacht geloof, sexe, ras of stam.

Undugu vindt het belangrijk dat voorkomen wordt dat kinderen op straat belanden. Daarvoor hebben ze in de sloppenwijken van Nairobi een aantal projecten opgezet. Oorspronkelijk is men in de jaren zeventig begonnen als een project om de zogeheten parking boys (jongens die voor een kleine vergoeding even op je auto passen) onderdak en voedsel te geven. Nu is dat uitgebreid tot het uitvoeren van basis- en beroepsonderwijs en wijkverbetering voor de allerarmsten. De hulp is effectief, want duizenden kinderen en volwassen hebben de kans gekregen op een beter leven.

Het door Undugu gehanteerde ontwikkelingsmodel is erop gericht gemeenschappen zelf de verantwoording te laten dragen voor hun eigen sociale en economische vooruitgang. Werken aan gemeenschapszin onder buurtbewoners en training in leiding geven zijn noodzakelijke elementen voor duurzame verbeteringen in het leven van kansarmen. Ook het zoeken naar werkbare oplossingen voor de grootste problemen in deze buurten: werkloosheid en fatsoenlijke en betaalbare behuizing, is gebaseerd op het uitgangspunt van Undugu: “Help people to help themselves”.

Undugu is een non-profit organisatie. Inkomsten komen vooral van buitenlandse donoren, hoofdzakelijk voor de projecten. De Keniaanse overheid levert een bijdrage door een deel van het onderwijzend personeel voor de scholen van Undugu te subsidiëren.

Undugu voert een gedegen financiële administratie die jaarlijks door een externe accountant wordt gecontroleerd. Hiervan wordt verslag gedaan aan de donoren en Vriendenkringen.