Wat we doen

De Undugu Vriendenkring Nederland (UVN) werd halverwege de jaren tachtig opgezet door de vrienden van Undugustichter Naud Grol. Ons doel is het ondersteunen van de Undugu Society Kenya en haar projecten.

Wij proberen ieder jaar een project in Kenia te adopteren, meestal gaat het om concrete kleinschalige projecten. Voorbeelden zijn: verschillende projecten die voor jongeren kansen op werk in de informele sector ondersteunde, de renovatie van een opvanghuis voor straatkinderen, de aanschaf van schoolspullen etc.
Op dringend verzoek van onze partnerorganisatie hebben we eenmalig een veel groter project geadopteerd. Undugu Kenia had een beroep op ons gedaan om een groot renovatieproject van hun scholen in Mathare en Ngomongo te steunen. Het project in Mathare is uitgevoerd daarover is op deze site meer informatie te vinden. Dat van Ngomongo niet, door tekort aan middelen heeft Undugu de UBEP scholen moeten sluiten.

zie Projecten voor meer informatie

Enkele andere projecten die wij in het verleden steunden:

  • de bouw van bruggen en andere infrastructuur in de sloppenwijken;
  • leveren van gereedschapssets of geld voor de aanschaf daarvan voor het USK-gereedschapsfonds;
  • slaan van een waterput;
  • renoveren/repareren van een schoolgebouw;
  • bouw van een omheining rondom een van de opvangtehuizen voor verhoging van de veiligheid van de kinderen.