Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Martien Jacobs, voorzitter
  • Line Francken, secretaris
  • Pien Hogenbirk, penningmeester

De Vriendenkring heeft ruim 100 leden. De leden kunnen zich jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering over het gevoerde beleid en de besteding van de giften aan Undugu uitspreken. Wij proberen onze organisatiekosten vrijwel volledig uit de opbrengst van het lidmaatschapsgeld van onze leden te financieren. Het geld voor de projecten komt van donateurs en sponsors.

De bestuursleden ontvangen geen geen beloning. UVN heeft personeel noch directie.