Cordaid

Coraid Thumbnail

Cordaid creëert kansen voor de allerarmste, de kwetsbare en de uitgesloten mensen. Ongeacht hun religie of afkomst geven zij een stem aan elke wereldburger. Cordaid streeft naar de transformatie van samenlevingen over de hele wereld naar rechtvaardige, open en duurzame gemeenschappen. Daarom opereert Cordaid internationaal en werkt consequent samen met lokale partijen aan ontwikkeling van onder af. Financiële innovatie en sociaal ondernemerschap kenmerken hun aanpak.

Wij hebben van Cordaid al een aantal keer een financiële aanvulling ontvangen om een project uit te voeren. Ook gaan we regelmatig naar bijeenkomsten en cursussen die door Cordaid worden georganiseerd.