Wilde Ganzen

Wilde Ganzen steunen honderden kleinschalige projecten in arme gebieden met kennis, ervaring en financiële steun. Wilde Ganzen steunt alleen projecten waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven, de zogenaamde Particuliere Initiatieven. Zo’n Particulier Initiatief werkt samen met een projectpartner, een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf, die erop toeziet dat het project ter plaatse goed wordt uitgevoerd. Dankzij het geld dat men ontvangt uit giften, schenkingen of nalatenschappen kunnen Wilde Ganzen elk jaar honderden acties met een premie ondersteunen.

Wij hebben van Wilde Ganzen al een aantal keer een financiële aanvulling ontvangen om een project uit te voeren. Ook gaan we regelmatig naar bijeenkomsten en cursussen die door Wilde Ganzen worden georganiseerd.