Nieuws van Ngomongo

Tot voor kort had Undugu Kenia het plan om in de wijk Ngomongo een nieuwe school voor het opvangen van ongeveer 150 schoolkinderen. Omdat het oude terrein van de school onder meer door wegenaanleg te klein was geworden werd uitgezien naar een andere locatie. Deze grond is inmiddels verworven door ruil en herverkaveling. Inmiddels is de situatie in Kenia veranderd en ziet Undugu geen mogelijkheden meer in Ngomongo (en in Pumwani) een volwaardige UBEU school op te vestigen en er onderwijs te gaan geven. Een belangrijke reden is dat er voor dit soort scholen geen leerkrachten meer betaald worden door de overheid. Undugu wil zich nu in deze wijk inzetten om de kinderen naar reguliere scholen te krijgen. Het terrein zal een bestemming krijgen als veilige opvangplaats voor de kinderen. Undugu heeft ons laten weten hier bijdragen van ons goed te kunnen gebruiken. Via onze nieuwsbrief en op deze site houden we U op de hoogte van de komende ontwikkelingen.

 

Meer lezen: actueel dossier Nieuwbouw van de school in Ngomongo.