Home


Lees nu onze Nieuwsbrief Voorjaar 2019


Nieuwe directeur Undugu

Alex Masibo Mukwana

Vanaf februari 2019 heeft Undugu een nieuwe directeur. Siprosa heeft hem aan ons voorgesteld: Alex Masibo Mukwana. Alex heeft gestudeerd aan de Moi en Daystar Universiteiten in Nairobi. Siprosa beschrijft hem als expert op de volgende gebieden: Child & Social Protection, Education, Public Health & HIV, Household Economic Strengthening, Gender Mainstreaming, Case Management and Quality Improvement.

Boodschap van Alex voor UVN: “On behalf of Undugu Society of Kenya, I sincerely appreciate the unwavering and relentless support, the Friends Circle Netherlands & Germany has continued to provide to Undugu. Special thank you to the members of the Friends Circle Netherlands for believing in us and for your commitment to the well-being of Undugu in whichever way (small or big). This has truly added value and long-lasting impact in transforming the lives of the children, youth and families connected to the streets and informal settlements of our major cities in Kenya.”

Siprosa Rabach en Kepher werken niet meer bij Undugu. Siprosa’s afscheidsboodschap aan ons: “I wish to take this opportunity to thank you for your continued support and look forward to a continuation of your cooperation with Undugu Society of Kenya.” UVN wensen hen het allerbeste voor de toekomst.

Siprosa Rabach (links) en Kepher Abonyo (rechts)

Meer informatie in onze Nieuwsbrief Voorjaar 2019.


Uitnodiging ALV Undugu Vriendenkring Nederland

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op ZATERDAG 15 JUNI van 14.00 – 16.30 uur in Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE – tel. 0318-650150. Line Francken, wordt voorgedragen voor de functie als secretaris, als opvolger van Leon van de Berg. Interesse om ook als bestuurslid bij te dragen aan de Vriendenkring? Laat het ons weten.

Door op bijgaande link te klikken komt u bij de stukken:

Agenda ALV 2019
Notulen ALV 2018
Concept Jaarverslag UVN 2018


Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)

De Undugu Vriendenkring Nederland (UVN) is een vereniging die zich ten doel stelt om ’op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de doelstellingen van de Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya.’ (art1). UVN is in 1986 opgericht en werkt dus al langer dan 25 jaar samen met haar partnerorganisatie USK. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering. Ook publiceert het bestuur een jaarverslag waarin zij een financiële verantwoording aflegt en verslag doet van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het bestuur van de Vriendenkring vervult haar taak vrijwillig en krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Wij zijn een ANBI erkende goede doelen organisatie. De giften aan UVN zijn bij de belastingaangifte aftrekbaar.


Nieuws van Ngomongo

Undugu heeft een nieuw stuk grond verworven in de wijk Ngomongo. In plaats van hierop een nieuwe school te bouwen, zoals tot voor kort nog werd gedacht, wil Undugu de school in Ngomongo sluiten en op dit nieuwe terrein een veilige opvangplaats maken voor kinderen in deze wijk die geen school (meer) bezoeken. Undugu wil de kinderen en hun ouders/begeleiders opvangen en de kinderen begeleiden naar een reguliere school in de buurt. De Vriendenkring heeft Undugu laten weten dat wij hen graag willen steunen.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsgierig? Lees meer!

Lees de nieuwsberichten over Undugu Vriendenkring Nederland!