Home


Dank aan iedereen die de moeite had genomen aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van de Vriendenkring op 16 juni. Het verslag van de vergadering zal t.z.t. op deze site gepubliceerd. Hierbij enkele hoofdpunten:

  • Na langjarige dienst als secretaris heeft Leon van den Berg het bestuur verlaten. Zijn verdiensten werden gememoreerd door Martien en Koos. Naar een nieuwe secretaris wordt nog gezocht.
  • De vergadering ontving als gast Kria Djoyoadhiningrat van de Stichting SlumFigters. Deze stelde een project voor op de site van Mathare Valley. Wij besloten dat project te steunen en tevens het aan te melden bij Wilde Ganzen.
  • Voor de ALV van 2019 is als voorlopige datum geprikt 15 juni 2019.

Martien, Jacobs, voorzitter


Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)  

De Undugu Vriendenkring Nederland (UVN) is een vereniging die zich ten doel stelt om ’op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de doelstellingen van de Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya.’ (art1). UVN is in 1986 opgericht en werkt dus al langer dan 25 jaar samen met haar partnerorganisatie USK. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering. Ook publiceert het bestuur een jaarverslag waarin zij een financiële verantwoording aflegt en verslag doet van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het bestuur van de Vriendenkring vervult haar taak vrijwillig en krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Wij zijn een ANBI erkende goede doelen organisatie. De giften aan UVN zijn bij de belastingaangifte aftrekbaar.


Nieuws van Ngomongo

Undugu heeft een nieuw stuk grond verworven in de wijk Ngomongo. In plaats van hierop een nieuwe school te bouwen, zoals tot voor kort nog werd gedacht, wil Undugu de school in Ngomongo sluiten en op dit nieuwe terrein een veilige opvangplaats maken voor kinderen in deze wijk die geen school (meer) bezoeken. Undugu wil de kinderen en hun ouders/begeleiders opvangen en de kinderen begeleiden naar een reguliere school in de buurt. De Vriendenkring heeft Undugu laten weten dat wij hen graag willen steunen.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsgierig? Lees meer!

Lees de nieuwsberichten over Undugu Vriendenkring Nederland!