Home


Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Undugu Vriendenkring Nederland nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 15 juni 2019, van 14.00 uur – 16.30 uur, in Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE – tel. 0318-650150.

We bespreken de situatie en verslagen 2018, maar kijken natuurlijk vooral vooruit.

Aan de orde is in de eerste plaats hoe we verder gaan. Bij USK is een nieuw management actief. De ons vertrouwde personen zijn er niet meer werkzaam. We proberen uit te vinden wat het nieuwe management van ons verwacht.

Verder moet de samenstelling van het bestuur zeker de aandacht hebben.

Je bent welkom op onze jaarlijkse bijeenkomst!

Oproep voor kandidaat bestuursleden penningmeester en een contactpersoon externe contacten
Na vele jaren bestuursverantwoordelijkheid te hebben genomen willen deze bestuursleden het stokje doorgeven. Lijkt het je wat of wil je meer weten wat je voor UVN kunt betekenen, neem dan contact op met het bestuur.

Door op bijgaande link te klikken kom je bij de stukken:

Agenda ALV 2019
Notulen ALV 2018
Concept Jaarverslag UVN 2018


Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)

De Undugu Vriendenkring Nederland (UVN) is een vereniging die zich ten doel stelt om ’op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de doelstellingen van de Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya.’ (art1). UVN is in 1986 opgericht en werkt dus al langer dan 25 jaar samen met haar partnerorganisatie USK. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering. Ook publiceert het bestuur een jaarverslag waarin zij een financiële verantwoording aflegt en verslag doet van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het bestuur van de Vriendenkring vervult haar taak vrijwillig en krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Wij zijn een ANBI erkende goede doelen organisatie. De giften aan UVN zijn bij de belastingaangifte aftrekbaar.


Nieuws van Ngomongo

Undugu heeft een nieuw stuk grond verworven in de wijk Ngomongo. In plaats van hierop een nieuwe school te bouwen, zoals tot voor kort nog werd gedacht, wil Undugu de school in Ngomongo sluiten en op dit nieuwe terrein een veilige opvangplaats maken voor kinderen in deze wijk die geen school (meer) bezoeken. Undugu wil de kinderen en hun ouders/begeleiders opvangen en de kinderen begeleiden naar een reguliere school in de buurt. De Vriendenkring heeft Undugu laten weten dat wij hen graag willen steunen.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsgierig? Lees meer!

Lees de nieuwsberichten over Undugu Vriendenkring Nederland!