Home

UVN site nog actief tot eind 2022

Zoals bekend is Undugu Vriendenkring Nederland opgeheven. Deze site blijft in de lucht tot eind 2022.
Wil je weten hoe het Undugu in Kenia vergaat, bezoek dan hun site: https://undugusociety.org/
Wij danken iedereen die aan Undugu heeft bijgedragen, direct of via UVN dank, het ga je goed.